Prodej objektu v průmyslové zóně v České Lípě

Interiér: 3 100 m²

Česká Lípa • Tovární

11 400 000 Kč

Situování objetku do průmyslové zóny s výhodným komunikačním napojením předurčuje budovu pro lehkou výrobu, skladové prostory, kancelářské provozy, ale i možné projekční kanceláře, ateliéry apod.

Skeletová konstrukce 2. a 3. podlaží objektu umožňuje variabilní řešení prostorového uspořádání bez většího omezení stávajícím členěním příčkami. Zachovány musejí být podpěrné sloupy viz fotografie, výtahy a schodiště. První podlaží budovy tvoří zásobovací průjezd, rampy s přístupem k nákladním výtahům, vrátnice, šatny, umývárny, sklady a technické zázemí. Zde je změna dispozice limitovaná i díky masivním stěnám některých částí.

Celkový stav budovy odpovídá jejímu stáří a delší době, kdy nebyla využíváná. Budova tedy vyžaduje kompletní rekonstrukci – opravu střechy, výtahů, elektroinstalací, rozvodů vody, vzduchotechniky. Ústřední topení bylo odpojeno od původního teplovodu ze sousední budovy, je tedy nutné vybudovat vlastní kotelnu. Napojení na veřejné sítě zajišťují funkční přípojky vody, kanalizace, plynu a elektřiny, vlastní rozvody jsou však k rekonstrukci. V budově jsou tři nákladní výtahy, které jsou momentálně nefunkční.

Základem průmyslového objektu o rozměrech 39 m x 32 m a výšce 12 m je železobetonový skelet MS 71 s moduly 6 m x 6 m, doplněný obvodovým pláštěm a vnitřními příčkami z plynosilikátových tvárnic. Nosnost podlah je max. 650 kg/m². Plochá střecha z lehčených panelů s vnitřním dešťovým svodem je opatřena živičnou svařenou krytinou (nutná oprava). Okna jsou zdvojená, ocelová. Zateplení stavby je ve standardu doby vybudování (1990). Dopravní napojení pro zásobování je umožněno samostatným příjezdem z ulice Tovární, zatímco přístup personálu a případných klientů zprostředkovává bezejmenná souběžná ulice.

Užitná plocha – 1. np – 820 m², 2. np. – 1120 m², 3. np – 1160 m²; celkem 3 100 m²

Pozemky – celkem 3 136 m² – stavební parc.č. 4944/12 s objektem – 1234 m²; okolní pozemek – par.č. 4944/29 – 1 929 m²

 

Níže naleznete virtuální prohlídku, která byla vzhledem k rozlehlosti objektu plně zpracována pouze pro jednu místnost v 2.np. budovy. Ostatní prostory si můžete prohlédnout pomocí 360° záběrů viz ikonky s označením 360°.

Cena11 400 000 Kč
Včetně provizeano
Počet podlaží3
Užitná plocha3100 m²
Zastavěná plocha – stavební pozemek1234 m²
Plocha okolního pozemku1929 m²
ID nabídky
Radka Bacíková

Ing. Radka Bacíková

+420 775 930 097
bacikova@wearereality.cz

3D prohlídka